View Single Post
  #105    
Old September 5th, 2012, 04:15 PM
KyokuseiXRyusei's Avatar
KyokuseiXRyusei
DenCabe! :3
 
Join Date: Jun 2012
Location: Striaton City
Age: 19
Gender: Female
Nature: Sassy
"I communiate through this scotch tape."
__________________