Conversation Between Akenemo and capylus
1 to 2 of 2
 1. capylus
  May 20th, 2016 7:26 AM
  capylus
  Chào bạn, xin lỗi bạn vì tôi không trả lời sớm được. Dạo này khá bận rộn nên tôi không vào đây. Tôi rất ngạc nhiên vì bạn biết tiếng Việt!!! Làm sao bạn biết tôi là người Việt Nam chứ? Tôi cũng rất vui khi ai đó thích mấy sprite của tôi, cảm ơn bạn!
  (Hello, sorry because i didn't reply you earlier. Recently, i'm quite busy so i don't visit here. I'm very surprised that you know Vietnamese!!! How can you know i'm a vietnamese? I'm also very happy when someone likes my sprites, thanks!)
 2. Akenemo
  May 13th, 2016 11:21 PM
  Akenemo
  chào anh! tôi thịch nhưng sprite của anh! họ rất tốt :) xin lổi nếu tiếng việt của tôi là xấu, tôi đang học