TrollandToad.com
Conversation Between Legendaries and robie392
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. robie392
  January 29th, 2010 3:11 AM
  robie392
  HEY Im Robert Pasko, i sporządzono mówić polskich ani nie jestem stamtąd. tak ja za za misspells. Właśnie chciał powiedzieć hey powodują Im część polskich oraz osób, które wydają się są na to, kiedy będa dokonywane zabawy oni powiadają, im w Ameryce i każdy uznaje to zabawna P z wyjątkiem mnie. Anyways trzeba dodać mnie.

  hey Im Robert Pasko, I dont speak polish nor am i from there. so I apologize for misspells. Just wanted to say hey cause Im part polish and people who are seem to get made fun of when they say they are, im in america and everyone finds it amusing =_= except for me. Anyways you should add me.

  EDIT: I apologize for the multiple translation errors i hope you speak english decently because other wise you would probably have only the slightest idea of what i was trying to say, acknowledging the translator errors an all.

All times are GMT -8. The time now is 5:33 AM.