The PokéCommunity Forums Legendaries
Conversation Between Legendaries and Maxim

Conversation Between Legendaries and Maxim
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. Maxim
    June 23rd, 2008 12:03 AM
    Maxim
    Witaj facet. Pozwól, że ozdobie conieco twój profil wiadomością w naszym języku. Co u ciebie. Żyjesz? Zdrowie dopisuje? :D

All times are GMT -8. The time now is 7:34 PM.